Aanmelden raadsinformatiebijeenkomst

MGR sociaal domein Centraal Gelderland – mei 2023

U bent van harte uitgenodigd voor een raadsinformatiebijeenkomst van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling voor het sociaal domein in Centraal Gelderland (MGR SDCG).

Tijdens deze raadsinformatiebijeenkomst hoort u onder andere van Marinka Mulder, wethouder in de gemeente Renkum, wat voor haar en haar gemeente de toegevoegde waarde is van deze regionale samenwerking. Aansluitend krijgt u een toelichting op de jaarrekening en begroting waarvan de stukken voor zienswijze bij de raden zijn voorgelegd. Ook wordt besproken hoe u als raadslid invloed kunt uitoefenen op de MGR.

Het programma ziet er als volgt uit:

22 mei - op locatie REA college

25 mei - Ms Teams

18.45 uur : ontvangst met soep en broodjes

19.00 uur : start bijeenkomst

19.15 uur : start bijeenkomst

19.20 uur : twee informatierondes   

19.45 uur : twee informatierondes

20.30 uur : afsluiting

21.00 uur : afsluiting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het plenaire deel kunt u tijdens twee informatierondes een keuze maken uit verschillende onderdelen.  

Keuzeoptie 1 (alleen in ronde 1): deelsessie ‘Wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling’:
U krijgt een toelichting op de wijziging van de regeling die ondertussen bij u voorligt voor zienswijze. Deze wijziging is allereerst ingegeven door de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast is de MGR gevraagd nieuwe taken uit te oefenen. Dat regelen we in deze gewijzigde regeling. We vertellen u daar graag meer over.

Keuzeoptie 2: deelsessie ‘Onderwijszaken - de Methodische Aanpak Schoolverzuim’:
Het aanpakken en tegengaan van ongeoorloofd schoolverzuim is één van de belangrijkste taken van het RBL. Met de aanpak schoolverzuim kunnen we (langdurig) schooluitval voorkomen en andere problemen van een jeugdige tijdig signaleren. In de regio werken we hiervoor met de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). De MAS beschrijft in een stappenplan vier routes bij meldingen van ongeoorloofd verzuim: vrijwillige jeugdhulp, HALT-straf, dwang in civielrechtelijk of dwang in strafrechtelijk kader. Samenwerking met onze netwerkpartners in het sociale domein is bij de verzuimaanpak van groot belang. Het RBL informeert u graag over deze methode en de samenwerking hierin met de netwerkpartners uit de regio.

Keuzeoptie 3 (alleen in ronde 2): deelsessie ‘Participatie’:
Het programma Participatie bestaat uit de modules WerkgeversServicepunt (vergroten aanbod inclusieve werkgevers in de arbeidsmarktregio), Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (formeel werkgeverschap SW-medewerkers) en Contractmanagement Inburgeringstrajecten (managen/monitoren van contracten in het kader van inburgering). Meggie Rutten neemt u, als nieuwe manager WSP/Participatie, mee in de doelen en ontwikkelingen van de drie modules en zijn eerste bevindingen in onze regio.

Keuzeoptie 4: deelsessie ‘Inkopen in het sociaal domein’:
Hoe kan ik invloed uitoefenen op inkoop? En hoe borgen we dat de zorggelden ook echt terecht komen bij de inwoners? Twee belangrijke vragen die tijdens deze deelsessie centraal staan. Eerst nemen we u mee in de processen die uiteindelijk leiden tot het inzetten van inkoop als één van de instrumenten om beleidsdoelen te realiseren. Vervolgens geven we inzicht in hoe we binnen de regio Centraal Gelderland pro-actief bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van zorgfraude. Het team van module inkoop gaat graag met u in gesprek over beide onderwerpen.

 

Via het aanmeldformulier kunt u uw keuze voor de deelsessies kenbaar maken.

Cookie-instellingen